vilkår og retningslinjer

VILKÅR OG RETNINGSLINJER

 

 

Cookies / Informasjonskapsler

Applausscene bruker cookies. Når du bruker vår webside godkjenner du det, så les gjerne mer om hva cookies er og hvordan de fungerer i vår cookie policy

 

------------------------------------------------------------------------

 

Vilkår og betingelser for Applausscene 

 

Applausscene er en internettbasert tjeneste for levering av audiovisuelt innhold til registrerte enheter. I tjenesten kan du få tilgang til filmer, ved hjelp av strømming som enkeltstående produkter (såkalt pay-per-view eller filmleie) 

 

Informasjon om oss 

Tjenesten tilbys av Applausscene. Vi er registrert i Norge med organisasjonsnummer 919872535.

Vår adresse er: Ole Jacob Brochsgate 5b, 0454 Oslo. 

 

Bruksvilkår 

Vilkårene i dette dokumentet gjelder og er juridisk bindende for alle brukere av Tjenesten. Du må lese og godta disse vilkårene før Tjenesten kan tas i bruk. Ved å bruke Tjenesten godtar du disse vilkårene og påtar deg å overholde dem. Hvis du på noe tidspunkt ikke godtar eller klarer å overholde vilkårene har du ikke lov til å bruke Tjenesten.

 

Tilgang til og bruk av tjenesten 

Du kan få tilgang til Tjenesten ved å betale et enkeltbeløp for å få tilgang til nærmere bestemt innhold enkeltvis som leie i en gitt periode (filmleie også kalt pay per view)

 

 

For å kunne registrere en Applausscene-konto og bruke tjenesten må du:

a. ha fylt 18 år;

b. være bosatt i Norge (“territoriet”);

d. påse at personopplysningene i registreringen til enhver tid er riktige og fullstendige;

e. bare bruke Tjenesten i territoriet du bor i. Vi er ikke på noen måte ansvarlig for noen kostnader, krenkelser eller annet som        måtte oppstå ved bruk eller forsøk på bruk fra utlandet;

f. bare bruke Tjenesten til personlig og privat bruk, og ikke til kommersielle eller offentlige formål;

g. selv sørge for at du har en egnet internettforbindelse;

h. kontrollere at enheter som er registrerte for bruk av Tjenesten står oppført på listen under FAQ siden på Nettstedet og...

i. ikke bruke eller la andre bruke Tjenesten til ulovlige eller upassende formål.

j. oppgi et gyldig betalingsmiddel

 

Utstyr, systemer og tilkoblinger

Før du gjør en Engangsbetaling eller abonnerer på Tjenesten, må du kontrollere at du har nødvendig utstyr, systemer og tilkoblinger for å kunne bruke Tjenesten. Påse at du har siste versjon av nettlesere eller apper tilknyttet tjenesten. Informasjon om disse kan finnes under FAQ på Nettstedet. Selv om du oppfyller systemkravene kan vi ikke garantere at Tjenesten alltid vil fungere for deg. Dette kan ha med din enhets opperativsystem å gjøre.

 

Du kan registrere og bruke Tjenesten på maksimalt fem (5) enheter. Du kan ikke bytte ut mer enn én registrert enhet med en annen i løpet av en 90-dagers periode. Vi tar ikke noe ansvar for selve enhetene eller deres ytelse eller fortsatte kompatibilitet med tjenesten. 

 

Muligheten for å bruke tjenesten kan påvirkes av internettsvikt, andre nettverk, internettleverandører, elektroniske-, data- eller andre kommunikasjonsproblemer eller –svikter som vi ikke har kontroll over. Du aksepterer at vi ikke kan holdes ansvarlig for dette.

 

Brukernavn og passordsikkerhet

Brukernavn og passord er konfidensiell informasjon, og du må aldri dele dem med andre. Vi kan når som helst be deg om å endre passordet ditt, men Vi skal varsle om dette i god tid. Du erkjenner at dette kan medføre midlertidig avbrudd i din tilgang til tjenesten. 

 

Hvis du mistenker at brukernavnet og/eller passordet ditt brukes av andre, må du melde fra til oss umiddelbart og endre passordet. Hvis vi har grunn til å tro at brukernavnet og/eller passordet har blitt delt med andre eller på andre måter er misbrukt av en uautorisert person, kan vi umiddelbart deaktivere eller stenge din tilgang til Tjenesten eller ta andre forhåndsregler for å forhindre fortsatt forbudt atferd.

 

Mindreårige

Tjenesten kan inneholde materiale som er uegnet for mindreårige, og som også kan virke støtende på andre.

E-postadresse Informasjon og meldinger fra oss sendes til e-postadressen du oppga ved registrering. Det er viktig at du oppdaterer din kontoinformasjon umiddelbart dersom du endrer e-postadresse. Vi vil alltid behandle den sist oppgitte e-postadressen som korrekt kundeadresse.

 

Betalinger og restgjeld

Engangsbetalinger betales på kjøpstidspunktet, og trekkes fra oppgitt kreditt- eller bankkort eller annet avtalt betalingsmiddel.

Informasjon om tidligere kjøp finnes undet "min konto" på nettstedet.

 

Priser og pakkeendringer

Når du kjøper en Tjeneste eller når abonnementet fornyes blir du belastet et beløp i tråd med gjeldende prisliste via betalingsmiddelet du har oppgitt. Gjeldende priser finnes på Nettstedet. 

  

Immaterielle rettigheter

Innhold på Tjenesten beskyttes av norske og internasjonale regler om immaterielle rettigheter, herunder åndsverklovens bestemmelser. Alle opphavsrettslige og andre immaterielle rettigheter i materiell eller innhold som inngår i Tjenesten tilhører eller lisensieres av oss. Vi gir deg en ikke-eksklusiv, ikke overførbar og begrenset lisens til å bruke slike rettigheter kun for personlig og privat bruk (og ikke for kommersielle formål), forutsatt at du ikke:

 

 a.    kopierer, offentliggjør, reproduserer, legger ut, kringkaster, distribuerer, overfører eller på annen måte tilgjengelig gjør innholdet på Tjenesten for allmennheten eller lar andre gjøre det;

 b.    laster ned, videresender eller deler noe innhold fra tjenesten, bruker innhold på en enhet som ikke er registrert av deg eller fremviser innholdet i Tjenesten mot vederlag; eller

 c.    omgår, fjerner, rekonstruerer, de kompilerer, demonterer, endrer eller på andre måter tukler med sikkerhet eller kryptering eller annen teknologi eller programvare som er del av Tjenesten.

 

 Du får ikke noe eierskap eller rettigheter til Tjenesten ut over lisensen som er beskrevet over.

Brudd på disse bestemmelsene og krenkelse av immaterielle rettigheter skal alltid regnes som vesentlige brudd på disse vilkårene og betingelsene, og gir Applausscene rett til å umiddelbart stenge tjenesten for deg og/eller gjøre tjenesten utilgjengelig for deg, eller på andre måter forhindre fortsatt forbudt atferd.

 

Sikkerhet

Du må ikke prøve å omgå våre sikkerhetssystemer eller på annen måte prøve å teste Tjenestens sikkerhet.

Du må ikke bruke tjenesten på en måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste, forhindre eller krenke andre brukeres bruk av Tjenesten. Dette inkluderer å sende eller overføre materiell som inneholder datavirus eller andre datamaskinkoder, -filer eller -programmer som er laget for å skade, forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten på programvare, maskinvare eller utstyr som er direkte eller indirekte forbundet med Tjenesten.

 

Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til systemer, nettverk, innhold eller informasjon som utgjør Nettstedet, Tjenesten eller de systemer Tjenesten er basert på. Du må heller ikke prøve å tilegne deg materiell eller informasjon som ikke er ment gjort tilgjengelig eller oppnåelig på Tjenesten.

 

Brudd på disse bestemmelsene skal alltid regnes som vesentlig brudd på disse vilkårene og betingelsene, og gir Applausscene retten til å umiddelbart stenge tjenesten for deg og/eller gjøre tjenesten utilgjengelig for deg, eller på andre måter forhindre fortsatt forbudt atferd.

 

Vårt ansvar

Tjenesten tilbys “som den er” og “som tilgjengelig”, og vi gir ingen garantier eller lovnader vedrørende riktigheten eller fullstendigheten i innhold, informasjon, tjenester eller annet materiell som leveres på eller gjennom Tjenesten. Vi gir ingen uttrykkelige eller implisitte garantier for Tjenestens funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet.

Hverken vi eller våre tilknyttede selskaper, ledere, styremedlemmer, ansatte, lisensgivere eller noen tredjeparter kan under noen omstendighet holdes ansvarlige for direkte eller indirekte skader eller følgeskader som måtte oppstå på grunn av bruk eller manglende mulighet til å bruke Tjenesten eller noen tredjepartstjenester som er tilgjengelige fra Nettstedet eller Tjenesten.

 

Skadesløshet

Du samtykker i å holde oss, tilknyttede selskaper, samt alle våre styremedlemmer, ledere, agenter, kontraktører, partnere og medarbeidere skadesløse og sakesløse fra og mot alt tap, ansvar, alle krav, kostnader og utgifter, herunder advokathonorarer, som måtte oppstå ut fra eller i forbindelse med dine brudd begått på disse vilkårene og betingelsene eller brudd på noen lover, forskrifter eller tredjepartsrettigheter.

 

 

Retningslinjer for personvern

Vi behandler opplysninger om deg i henhold til våre Retningslinjer for personvern. Ved å bruke Nettstedet eller Tjenesten samtykker du i denne behandlingen.

 

 

Sosiale medier 

Tjenesten kan gi deg mulighet til å gjøre profilen din offentlig tilgjengelig, å dele lenker med andre brukere av Tjenesten eller å integrere din bruk av Tjenesten med funksjonalitet som tilbys av tredjeparters sosiale nettverkstjenester som for eksempel Facebook og Twitter (“Sosiale medier”). Hvis du velger å bruke denne muligheten, for eksempel ved å koble din profil til en Facebook-konto, kan det bli mulig for allmennheten eller for andre brukere å se Applausscene-profilen din. Vi er ikke ansvarlige for innholdet når det er delt i Sosiale medier, og du bør lese gjennom de relevante brukervilkårene på de Sosiale medienes nettsteder.

 

Hvis du bruker Sosiale medier sammen med Tjenesten, godtar du at du ikke skal bruke den på noen måte som vi anser for å være uakseptabel.

 

 

Applausscene

Organization number 919872535

 

© 2020 Applausscene AS

All rights reserved

 support@Applausscene.no

 +47 400 01 947

Powered by dSpree

Privacy policy

Cookie policy

Denne siden bruker cookies.